Oor Ons | About Us

Oor Ons | About Us

Ons is ‘n kerk wat deur ons bediening, leer, lewe en gesindheid wil wys dat Jesus Christus se onvoorwaardelike liefde en aanvaarding vir almal, maar in besonder vir LGBT mense, bedoel is.

We are a church that, through our ministry, teachings, life and attitude, wants to show the unconditional love and acceptance of Jesus Christ to all people, but especially to LGBT people.