Ons Storie | Our Story

Ons Storie | Our Story

Ons is `n oop kerk van die Here Jesus Christus waar almal welkom is. Ons reik in die besonder uit na die LGBT gemeenskap, aangesien geeneen van die hoofstroomkerke bereid is om hulle gay lidmate onvoorwaardelik te aanvaar nie. Ons aanvaar alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie.

We are an open church of the Lord Jesus Christ, where everyone is welcome. Our priority is to reach out to the LGBT community, since none of the mainline churches are willing to accept their gay members unconditionally. We accept all people, irrespective of their sexual orientation.